VISOS DIENOS MOKYKLA

Nuo 2018 m. rugsėjo mokykla pradėjo vykdyti visos dienos mokyklos veiklą, skirtą 1–4 kl. mokiniams. 
Savivaldybės mokyklos įpareigotos įsteigti visos dienos mokyklos nemokamas grupes mokykloje besimokantiems 1–4 klasių mokiniams pagal tėvų pateiktus prašymus.

Grupės pradės veikti nuo 2020 m. rugsėjo 10 d.
Darbo laikas:
pirmadieniais–ketvirtadieniais iki 18.00 val.;
penktadieniais iki 17.00 val.

VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPIŲ VEIKLOS TVARKARAŠČIAI