UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

Mokslo metų trukmė ir atostogos

2019–2020 mokslo metai
Ugdymo proceso pradžia – 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos, 5–10 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos.

2020–2021 mokslo metai
Ugdymo proceso pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d. Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos, 5–10 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos.

Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei į mokyklą gali nevykti 1–4, 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai.

Ugdymo procese mokiniams skiriamos rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) atostogos:

2019–2020 mokslo metai

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2019-10-28 2019-10-31 (į mokyklą 11-04)
Žiemos (Kalėdų) 2019-12-23 2020-01-07 (į mokyklą 01-08)
Žiemos 2020-02-17 2020-02-21 (į mokyklą 02-24)
Pavasario (Velykų) 2020-03-13 2020-03-27 (į mokyklą 03-30)
Vasaros 2020-06-10 2020-08-31

2020–2021 mokslo metai

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2020-10-26 2020-10-30 (į mokyklą 11-03)
Žiemos (Kalėdų) 2020-12-24 2021-01-08 (į mokyklą 01-09)
Žiemos 2021-02-15 2021-02-19 (į mokyklą 02-22)
Pavasario (Velykų) 2021-04-06 2021-04-09 (į mokyklą 04-12)
Vasaros 2021-06-11 2021-08-31

2019–2020 mokslo metai

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2019-10-28 2019-10-31 (į mokyklą 11-04)
Žiemos (Kalėdų) 2019-12-23 2020-01-07 (į mokyklą 01-08)
Žiemos 2020-02-17 2020-02-21 (į mokyklą 02-24)
Pavasario (Velykų) 2020-03-13 2020-03-27 (į mokyklą 03-30)
Vasaros 2020-06-25 2020-08-31

2020–2021 mokslo metai

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2020-10-26 2020-10-30 (į mokyklą 11-03)
Žiemos (Kalėdų) 2020-12-24 2021-01-08 (į mokyklą 01-09)
Žiemos 2021-02-15 2021-02-19 (į mokyklą 02-22)
Pavasario (Velykų) 2021-04-06 2021-04-09 (į mokyklą 04-12)
Vasaros 2021-06-23 2021-08-31

Ugdymo procesas skirstomas į trumpesnės trukmės laiko periodus – pusmečius.

  • 2019–2020 mokslo metai
Klasės I pusmetis II pusmetis
1–4 kl. 2019-09-02–2019-01-31 2019-02-01–2019-06-09
5–10 kl. 2019-02-01–2019-06-23
  • 2020-2021 mokslo metai
Klasės I pusmetis II pusmetis
1–4 kl. 2020-09-01–2021-01-31 2021-02-01–2021-06-10
5–10 kl. 2021-02-01–2021-06-22
2–10 klasės
Pamoka  Pirmadienis, antradienis, ketvirtadienis, penktadienis Trečiadienis
1 8.30–9.15 8.30–9.15
2 9.30–10.15 9.30–10.15
3 10.25–11.10 10.25–11.10
4 11.25–12.10 11.25–12.10
  Klasės valandėlė 12.40–13.10
5 12.40–13.25 13.20–14.05
6 13.35–14.20 14.10–14.55
7 14.30–15.15 15.00–15.45
8 15.25–16.10
1 klasės
Pamoka  Pirmadienis, antradienis, ketvirtadienis, penktadienis Trečiadienis
1 8.30–9.05 8.30–9.05
2 9.25–10.00 9.25–10.00
3 10.20–10.55 10.20–10.55
4 11.25–12.00 11.25–12.00
  Klasės valandėlė 12.10–12.45
5 12.25–13.00 13.00–13.35