PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu, prašymai priimami nuo 2020 m. kovo 1 d. iki 2020 m. gegužės 31 d. savivaldybės elektroninėje prašymų registravimo sistemoje.
PAPILDOMAI PRIIMTŲ MOKINIŲ SĄRAŠAS:

 į 1 klasę MOK – 47787

Kviečiame naujai priimtų mokinių tėvelius (globėjus) atvykti į mokyklą pasirašyti Mokymosi sutarčių:
birželio 8–19 d. 10.00–14.30 val. mokyklos raštinėje (6 kabinetas).

Informacija teikiama telefonu 8 650 46320.
Priėmimo komisija

Mokyklos direktoriaus 2020 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 2-69 (1.5) sudaryta mokinių priėmimo į mokyklą komisija:

Pirmininkė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos vyr. mokytoja Marina Griškevičienė
Sekretorė
Mokyklos sekretorė Veronika Kočneva
Nariai:
Pradinio ugdymo mokytoja, mokyklos tarybos narė  Natalija Lina Gasiukienė
Lietuvių kalbos mokytoja, metodinės tarybos narė Tatjana Bogomolova
Specialioji pedagogė, logopedė Anžela Gribanova

Informacija

SVARBU! Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e.sistemą grafikas

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas >>
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ PATVIRTINIMO >>
Primename, kad mokyklą pagal savo gyvenamąją vietą rasite Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų interaktyviajame žemėlapyje (patvirtintas 2020 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 1-423)

Mokyklinė uniforma privaloma visiems Vilniaus Naujamiesčio mokyklos mokiniams
MOKYKLOS PATVIRTINTA MOKYKLINĖ UNIFORMA >>