NEFORMALUSIS UGDYMAS

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TIKSLAS – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui atskleisti interesus, saviraiškos poreikius, plėtoti gabumus ir gebėjimus, plėsti akiratį, ugdyti tautinį tapatumą.
Mokykloje veikia šie neformaliojo ugdymo būreliai:
????
Lėlių teatras „Gyvoji lėlė“

2 klasės
vadovė Jelena Volkova

????????????????????????????????????
Dainų ansamblis

„Skambūs balsai“ (5-8 klasės)
vadovė Natalija Vasilevskaja

????????????????????????????????????
Dainavimo studija

„Juokingi spinduliai“ (1 klasės)
vadovė Natalia Bazyuk

placeholder
Menų pasaulis

Dail. M.Dobužinskis (8-10 kl.)
vadovė Tatjana Kolomiets

placeholder
Dailės būrelis

„Kūrybinio ugdymo studija“ (5-8 klasės)
vadovė Liucina Kot

placeholder
Dailės būrelis

„Kūrybinis ugdymas“ (2-4 klasės)
vadovė Liucina Kot

placeholder
Taikomųjų menų būrelis

„Menų paletė“ (5-8 klasės)
vadovė Jelena Palevič

placeholder
Keramikos būrelis

 5-8 klasės
vadovė Jelena Palevič

placeholder
Badmintono būrelis

5-8 klasės
vadovas Genadij Plavin

placeholder
Sporto būrelis

„Auk stiprus ir būsi sveikas“ 
5-6 kl., vadovė Violeta Vanagaitė

placeholder
Sporto būrelis

„Sportiniai žaidimai“ 8-10 klasės
vadovė Violeta Vanagaitė

placeholder
Fizikos būrelis

„Jaunasis tyrėjas“ 7-10 klasės
vadovė Alina Makovska

placeholder
Anglų kalbos būreliai

„English fun“ 1 klasės
vadovai J. Ivleva, D. Grican

placeholder
Anglų kalbos būreliai

„English fun“ 3 klasės
vadovai O. Savickaja, D. Grican