KONTAKTAI

Kaip mus rasti

Vilniaus Naujamiesčio mokykla
Kodas 290004420

Mokinių tėvai (globėjai) ir kiti apsilankantys asmenys, atėję į mokyklą turi užsiregistruoti pas budėtoją apsilankančių asmenų registracijos žurnale. Jiems budėtojas suteikia informaciją bei palydi iki raštinės kabineto arba telefonu informuoja budintį vadovą, arba nukreipia pas klasės vadovą (mokytoją).
Mokinių tėvai ar globėjai į mokytojus gali kreiptis tėvų dienų, tėvų susirinkimų metu arba iš anksto suderinę susitikimo laiką. Mokyklos administracija priima lankytojus, suderinus susitikimo laiką su sekretore.
Neužsiregistravusiems asmenims po mokyklą vaikščioti draudžiama.

Norite paklausti?

marina
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Marina Griškevičienė
natgrf
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Natalja Grigutienė
elvyra
Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
Elvyra Tomašėvič